Verhaal

Je leven hing aan een zijden draadje, maar je moest in leven blijven..

Wim Alosery heeft het concentratiekamp Neuengamme overleefd. Hij vertelt erover hoe hij zich in het kamp leerde bewegen, hoe hij getuige was dat mensen werden opgehangen en ter dood gebracht werden.